با توجه به اينكه شركت كناف ايران به توليد پنل ها با خاصيت هاي متفاوتي با نام هاي rg(معمولي) ،mr(ضدرطوبت ) ،fr(ضد حريق )،fm:(ضد حريق و ضد رطوبت) و هركدام در شرايط خاص آب و هواي استفاده ميشود ولي بطور كل و در شرايط آب و هواي خشك و معتدل كه آب و هواي كشور ايران را تشكيل مي دهد از پنل هاي rg معمولي استفاده مي شود.

پنل هاي rg به ضخامت هاي ٩.٥ميل و ١٢.٥ ميل در بازار موجود ميباشد و هر كدام كاربردهاي خاص دارند كه در پايين توضيح مختصر در مورد كاربرد هركدام توضيح داده شده است.

براي اجراي سقف هاي يكپارچه بايداز پنل هاي rg12.5ميل استفاده شود دليل اين كار براي اينكه پنل ها بروي سقف در حالت كشش قرار دارند.به همين دليل پنل هاي ١٢.٥ ميل به دليل ضخامت بالا مقاومت كششي بالاي دارند ولي بايد در زيرسازي به فاصله سازه ها هم دقت شود .كه فاصله سازه ها به طول پنل هابستگي دارد.
براي مثال:اگر طول پنل ٢.٤٠سانتي متر باشد بايد فاصله سازه هاي f47 ٦٠سانت به٦٠سانت انداخت و براي پنل هاي ٢.٥٠سانتي بايد فاصله سازه ها f47 ٥٠سانت به ٥٠سانت قرار داد در غير اينصورت پنل ها به مرور زمان پنل ها حالت سينوسي پيدا ميكنن.
به همين دليل متاسفانه شركت ها و و اكيپ هاي غير حرفه اي براي اينكه بتوانن در مناقصه ها برنده شوند پنل هاي ٩.٥ كه نسبت به ساير ضخامت ها قيمت هاي پايين تري دارند جايگزين ١٢.٥ميل ميكنن كه اين امر مشكلات اعم از موج دادن سقف بصورت سينوسي و حتي در بعضي از موارد با گذشت زمان درز بين پنل ها و جدا شدن پنل از زيرسازي, به همين دليل معمولا اجراي پنل هاي ٩.٥ براي سقف هاي مدولار كه نياز به قوس دادن پنل ها و اجراي اشكال هندسي كه بتوان پنل ها را راحت تاب داد و شكل خاص و اون منحني مورد نظر با به دليل ضخامت كمتر پنل ٩.٥ بدست اورد استفاده ميشود ولي پنل هاي rg12.5 به دليل ضخامت بالاي كه دارند انعطاف كمتري دارند و به عنوان سقف اصلي ميتوان استفاده كرد.