نمونه کارهایی از سقف کاذب کناف ایران سقف های کاذب کناف زیر از نوع سقف کاذب دکوراتیو می باشند در این نوع سقف کاذب ابتدا زیرسازی طرح سقف کناف روی سقف اصلی اجرا شده...

بیشتر بدانید