روش اجرای سقف کاذب خود ایستا (بدون آویز) D131  (قسمت سوم)

 

اجرای درز انقطاع

در سقف های پیوسته کاذب با طول زیاد، باید درز انقطاع ایجاد نمود. به طور معمول برای فواصل حداکثر هر 14 ‏متر در امتداد طولی سقف های پیوسته کاذب ، درز انقطاع در نظر گرفته می شود. همچنین، در محل هایی که یک سقف کاذب باریک بر اثر شکست دیوار ایجاد می شود (نظیر محل تقاطع دو راهرو یا فصل مشترک یک سقف کاذب باریک با یک سقف کاذب وسیع)، باید درز انقطاع ایجاد نمود. به طور کلی درزهای انقطاع (که درز کنترل نیز نامیده می شوند) برای ایجاد هماهنگی میان ساختار سقف کاذب و جابجایی های سازه اصلی بنا در نظر گرفته می شوند. برای اجرای این گونه درزها، روش های زیر در دسترس می باشد:
‏اجرای اتصالات کشویی لغزان در ساختار سقف کاذب که غالبا در ساختار های دارای کد حریق مورد استفاده قرار می گیرند.
‏استفاده از سازه درز انقطاع: طیف گسترده ای از این نوع سازه ها (به تناسب نوع کاربرد) در بازار وجود دارد. برخی سازه های درز انقطاع به صورت ورق خم شده V  ‏شکل بوده و برخی به صورت ترکیبی از آلومینیوم و لاستیک می باشند که به صورت روکار یا توکار توسط پیچ به ساختار متصل می گردند.

 

درزگیری و آماده سازی

پس از تکمیل ساختار سقف کاذب کناف ، درزگیری و آماده سازی سطح صفحات برای پذیرش پوشش نهایی (نظیر رنگ) انجام می شود. جهت درزگیری و آماده سازی صفحات، به دفترچه دستور العمل برش، نصب، درزگیری و آماده سازی صفحات روکش دار گچی رجوع شود.

 

تذکر: در ساختار های چند لایه ای که دارای عملکرد صوتی و یا دارای کد حریق می باشند، درزگیری لایه های زیرین با بتونه درزگیر کناف الزامی است. استفاده از نوار درزگیر برای درزگیری لایه های زیرین ضرورت ندارد.

 

تمهیدات ویژه

در صورت نیاز به اجرای سقف های کاذب با دهانه یبش از مقادیر مجاز مندرج در بند اول، می توان از عناصر باربر میانی (مانند شاسی کشی و یا ایجاد کتیبه باربر) استفاده ‏نمود.

در محل هایی که یک سقف کاذب کناف باریک بر اثر شکست دیوار ایجاد می شود (نظیر محل تقاطع دو راهرو یا فصل مشترک یک سقف کاذب باریک با یک سقف کاذب وسیع)، با توجه به اجرای درز انقطاع و تفکیک سازه ای ساختار، باید از عناصر سازه ای کمکی (مانند ایجاد پل با استفاده از مقاطع فولادی) استفاده نمود.