با انواع سقف های کاذب آشنا شوید .

1-         سقف های کاذب تایل

بهترین پوشش برای سقف های کاذب نوع تایل آن می باشد. که انواع متفاوتی از نظر میزان نگهدارندگی و جنس پوششی دارند . قطعات تایل در ابعاد معینی از قبل تعیین شده است به نام مشبک و مینرال .

متریال چیست ؟

پوششی در سقف کاذب وجود دارد که باید مضربی از طول و عرض شصت سانتی متری باشد و نوع جنس آن بستگی به سفارش کارفرما دارد .

این نوع سقف بصورت آویزان می باشد .

2-         سقف های کاذب لوکسآلون 150

این نوع سقف ها دارای پوشش خاصی هستند . ظاهری ساده دارند و بسیار محکم هستند در این نوع سقف ها ممکن است سقف کاذب به تنهایی استفاده شود و نوع دیگر آن به صورت ترکیبی و در نوع سوم که در نما به کار برده می شود .

اگر سقف کاذب لوکسالون به تنهایی به کار برده شود از اصول دامپا استفاده می کند . در نما هم از همین اصول استفاده می شود ولی سقف کاذب ترکیبی از طریق روش خاص خودش اجرا می شود .

این نوع سقف کاذب ها با رول فرم تولید می شوند .

عرض محصول تولید شده 15 سانتی متر است . و طول آن بستگی به طرح دارد . این نوع سقف ها نیز به صورت آویزانی اجرا می شوند .

ضخامت ورق در سقف های لوکسالون 5 الی 7 دهم میلی متر است . جنس ورق ها آلومینیومی یا ورق های رنگین است و بصورت پانچ یا بدون پانچ تولید می شوند .

اگر این نوع سقف به تنهایی اجرا شود نمی توان به پشت سقف دسترسی داشت . یکی از مواردی که باید در انتخاب سقف کاذب دقت داشت عامل دسترسی به پشت سقف است .

این سقف ها را می توان به رنگ دلخواه رنگ آمیزی کرد .

به صورت متنوع می توان متعلقات سقف را جا سازی کرد .

3-         سقف های کاذب دکوراتیو

این سقف ها هرمی شکل هستند که نوک هرم به سمت پایین و چهارگوش آن به سمت بالا می باشد .

این سقف ها را می توان در چند طبقه روی هم کار گذاشت ضلع این هرم ها لوله آلومینیومی می باشد .

نوع سقف های اسپیس فریم پوششی می باشد این نوع سقف ها از جلوه های خاصی برخوردارند و جلوه خاصی به محیط می دهند .

4-         سقف های کاذب ترکیبی

این نوع سقف ها از اجزاء چند نوع سقف کاذب درکنار یکدیگر تشکیل می شوند .

در این نوع سقف ها از نورپردازی استفاده می شود که به طرح های آن جلوه خاصی می دهد .

برای اجراء این سقف ها باید زیرسازی مناسبی انجام داده شود .

قیمت این سقف ها نسبت به سقف های کاذب دیگر بیشتر می باشد برای این سازه ها باید زیرسازی بیشتری انجام داده شود .

در مساحت های بزرگ از سقف کاذب ترکیبی استفاده می کنند و در آن جا پراکندگی وجود نداشته باشد .

5-         سقف کاذب دامپا

این سقف ها به صورت باندهای نواری هستند ابعاد ظاهری این سقف ها به غیر از طول همیشه ثابت هستند .

6-         سقف های کاذب گریلیوم

این سقف ها هم رده سقف های دکوراتیو هستند این سقف ها از آهن و آلومینیوم و ورق های آلیاژی تهیه می شوند .

نام دیگر سقف های گریلیوم ، سقف باز می باشد . در این سقف ها پشت سقف به راحتی دیده می شود به همین دلیل به آن ها سقف باز می گویند .

این سقف ها از ورق به قطر 4/0 تا 1 میلی متر تهیه می شوند .

از رنگ های مایع یا پودری برای رنگ کردن این سقف ها استفاده می کنند . و سپس در کوره می برند تا خشک شوند .

در این سقف ها هیچ گونه متعلقات سقف دیده نمی شود و می توان آن را در پشت سقف ها نیز به کار برد .

به طور مثال در کانال ها ، دریچه ها و …

این سقف ها را می توان به صورت تک یا ترکیبی از سقف های دیگر اجرا کرد . سقف های گریلیوم مانند دیگر سقف ها بصورت آویزانی هستند که این کار را با سیم مفتول یا زنجیر انجام می دهند .