تایل

سقف کاذب مشبک

سقف های کاذب مشبـک کنـاف ، از شبـکه سـازه های سپری و تایل های سقفـی تشـکیل میشوند. شبـکه مـذکور به وسیله آویـزهای قـابل تنظیم ، به سـقف اصلـی متصل گردیده عملکردی صوتی بالا دست یافت. ویژگی های مثبت فـراوان این نوع سـقف کاذب بـاعـث امـکان استفـاده از مـواد عـایـق را فـراهـم نمـوده و بـدین تـرتیب مـی تـوان به مشخصـات و تایل ها به صورت وزنی درون این شبکه قرار می گیرند.

فضای خالی پشت سقف کاذب، گسترش استفاده از آن در فضـاهای اداری، تجاری، درمانی، آموزشی و ورزشی شده است.

این نوع سقف را میتوان به تنهایی یا در ترکیب با سقف کاذب یکپارچه کناف اجرا نمود.

تایل

مزایا

حذف عملیات رنگ آمیزی

دسترسی آسان به فضای تاسیساتی

نصب سریع و آسان

تنظیم شرایط آکوستیکی فضا

تعمیر و نگهداری آسان

تایل سقف کاذب

 

تایل های سقفی

تایلهای سقفی دارای ابعاد ۶٠ در ۶۰ سانتیمتر بوده و به لحاظ جنس در دو نوع گچی و معدنی، به ترتیب توسط شرکت های کناف ایران و کناف ای.ام.اف تولید و به بازار عرضه می گردند.

انواع تایلهای گچی

این تایل ها به ابعاد ۶٠ در ۶٠ تولید و عرضه می گردند. تایلهای گچی دارای لبه صاف می باشند.

تایل های ساده

تایل های ساده بدون سوراخ و فاقد خاصیت جذب صوت بوده و در انواع ذیل تولید و عرضه می شوند:

بدون روکش (به صورت ساده یا رنگ شده سفید)

روکش دار (با روکش PVC بر روی تایل و یا با روکش آلومینیوم در پشت تایل)

بنا بر انتخاب مشتـری، امـکان ارائه تایل های ساده به صورت بـدون روکـش یا با هـر یک از روکش های وجود دارد.

 

تایل های آکوستیک

آکوستیک غالبا در ساختمانهایی نظیر سینماها، آمفی تئاترها، بانک ها، فروشگاه های بزرگ و دفاتر کار مورد استفاده قرار می گیرند. تایلهای آکوستیک با رده های جذب امواج صوتی را مستهلک می نمـایند. در صـورت استفـاده از لایه پشم سنـگ بر پشـت تایل، میزان جـذب صـوت به میزان قـابل توجهـی افـزایش خـواهد یـافت . تایـلهای ویژگـی اصلـی تایل های آکـوستیک، قـابلیت جـذب صوت بالای آنها می باشد. این صفحات به دلیل هدایت صوت از طریق سوراخ ها به فضای پشت سقف کاذب، بخشـی از صـوت مختلف به شرح ذیل تولید می شوند:

مدل ۶/۱۸

مدل ۸/۱۸

مدل ۸/۱۲/۳۶

مدل ۸/۱۲/۵٠

مدل ۱۲/۲۵

تایل گچی ساده

تایل های گچی ساده بدون سوراخ و فاقد خاصیت جذب صـوت بـوده و در

صورت ساده یا رنـگ شده سفـید عرضـه مـی گـردند. تایـل های با روکـش انواع بدون روکش یا روکش دار عرضه میشوند. تایل های بدون روکش به (بر روی تایل) دارای سـطح نهایـی زیبایی هستند. مزیـت ویژه این گونه تایل ها امـکان تمـیز کاری آنها (با توجه به جنس روکـش) می باشـد.

همـچنین این تایـل ها نیازی به رنگ آمیزی نداشته و بدین ترتیب سرعت احتمـال تعرق و ریـزش آب بر پشت تـایـل وجـود دارد (مـانند محـل عبـور کار بالا می رود. از تایل های با روکش آلومینیوم میتوان در مکانهایی که لوله های تاسیساتی و مناطق شرجی نظیر شمال یا جنوب کشور) استفاده نمود.

تایل گچی ساده

تایل گچی آکوستیک مدل  6/18 (پانچ دایره ای)

این نـوع تـایـل دارای خـاصیت جـذب صوت می باشـد. سـوراخهای روی تـایل به شـکل دایره هایـی به قطـر  6 میلیمتر بوده که فاصله مرکز به مرکز این دایره ها از یکدیگر 18 میلیمتر می باشد.

تایل آکوستیک

تایل گچی آکوستیک مدل  8/12/36  (پانچ دایره ای)

این نـوع تـایـل دارای خـاصیت جـذب صوت می باشـد. سـوراخهای روی تـایل به شـکل دایره هایـی به قطـر  8 و 12 میلیمتر بوده که فاصله مرکز به مرکز این دایره ها از یکدیگر 36 میلیمتر می باشد.

تایل آکوستیک 36

تایل گچی آکوستیک مدل  8/12/50  (پانچ دایره ای)

این نـوع تـایـل دارای خـاصیت جـذب صوت می باشـد. سـوراخهای روی تـایل به شـکل دایره هایـی به قطـر  8 و 12 میلیمتر بوده که فاصله مرکز به مرکز این دایره ها از یکدیگر 50 میلیمتر می باشد.

تایل آکوستیک 50

تایل گچی آکوستیک مدل  8/18 (پانچ دایره ای)

این نـوع تـایـل دارای خـاصیت جـذب صوت می باشـد. سـوراخهای روی تـایل به شـکل دایره هایی به قطـر  8 میلیمتر بوده که فاصله مرکز به مرکز این دایره ها از یکدیگر 18 میلیمتر می باشد.

تایل آکوستیک 18

تایل گچی آکوستیک مدل  12/25 (پانچ مربعی)

این نـوع تـایـل دارای خـاصیت جـذب صوت می باشـد. سـوراخهای روی تـایل به شـکل مربع هایی به ضلع  12 میلیمتر بوده که فاصله مرکز به مرکز این سوراخ ها از یکدیگر 25 میلیمتر می باشد.

تایل آکوستیک 25

مراحل نصب تایل سقف کاذب مشبک

نصب سقف کاذب

معرفی سقف های کاذب یکپارچه کناف

سقف های کاذب یکپارچه، نوع دیگری از سیستم سقف های کاذب شرکت کناف ایران هستند. این سقف ها بسیار سبک بوده و با توجه به مشخصات فنـی استـاندارد خود، جـایگزین بسیار مناسبی برای سقف های کاذب سنگین و غیر استاندارد ساخته شده با رابیتس و گـچ می باشند. سـاختار این سـقف ها شامل صفحـات روکـش دار گچـی و سـاده (مسطح)، دکوراتیو (با قابلیت ایجاد انواع اشکال، شکستگی ها و طرح های تزیینی) و نیز در ترکیب با سقف های مشبک (که اصطلاحاً باکس و کلیک نام دارد) اجـرا بتونه مخصوص درزگیری شده و بدین ترتیب سطحی یکپارچه و بدون درز حاصل میگردد که می توان آن را به دلخواه رنگ آمیزی نمود. این سقفها را میتوان به صورت زیرسازی فولادی سبک (متصل به سقف اصلی) می باشد. در این سیستم صفحات گچی به وسیله پیچ بر روی زیرسازی نصب و درزهای میان این صفحات به وسیله نـوار نمود.