سقف های کاذب یکپارچه D112a

در ساختار این نوع سقف کاذب از یک زیر سازی از جنس فولاد سبک با سازه گذاری در دو جهت افقی می باشد که پانل های کناف در یک یا دو لایه بر روی زیرسازی فولاد سبک نصب می گردد. با توجه به اینکه این سقف کاذب کناف عملکرد بالای دارد می توان از این نوع سقف کاذب کناف در بسیاری از مکان ها و در طرح های دکوراتیو تزیینی مختلف و زیبا استفاده کرد.

سقف های کاذب یکپارچه D112b

در ساختار این نوع سقف کاذب از یک زیر سازی از جنس فولاد سبک با سازه گذاری در یک جهت افقی می باشد که پانل های کناف در یک یا دو لایه بر روی زیرسازی فولاد سبک نصب می گردد. هنگامی که برای ما یک سقف کاذب کناف با سرعت اجرایی بسیار بالا و با حداقل مصالح مصرفی و مخارج مورد نظر ما باشد، سقف کاذب یکپارچه D112b کناف بهترین گزینه خواهد بود. از لحاظ مسایل اجرایی ، توصیه میگردد که این نوع سقف کاذب کناف را با در نظر داشتن شرایطی که در زیر آمده استفاد کرد :
1- مجموع سطح سقف کاذب کناف کمتر از 50 متر مربع
2- حداکثر دهانه سقف کاذب کناف کمتر از 4 متر
3- ارتفاع آویزگیری زیرسازی کناف کمتر از 50 سانتیمتر
4- سقف کاذب کناف ساده و فاقد شکستی باشد