سقف های کاذب کناف دارای ساختارهایی سبک می باشند که به دلیل اینکه تولید این سقف های کاذب صنعتی می باشد ، دارای مشخصه های فنی استاندارد بوده و جایگزین بسیار مناسبی برای دیگر سقف های کاذب غیر استاندارد ساخته شده توسط رابیتس و گچ می باشد. ساختار سقف کاذب کناف شامل زیرسازی سبک فولادی معلق ساخته شده با مقاطع L و U و C شکل می باشد که صفحات روکش دار گچی در یک یا دو لایه ، توسط پیچ مخصوص سقف کاذب کناف بر روی آن ها نصب می گردد. درزهای بوجود آمده میان این صفحات به وسیله نوار و بتونه مخصوص سقف کاذب کناف درزگیری شده و بدین ترتیب سطحی یکپارچه و بدون درز و صیغلی حاصل می شود. سطح سقف کاذب بدست آمده قابلیت اجرای انواع رنگ های موجود در بازار و پوشش های دیگر مانند کاغذ دیواری را خواهد داشت. در فضای خالی پشت سقف کاذب کناف ، امکان استفاده از انواع عایق های حرارتی و صوتی فراهم می باشد و عبور و دسترسی به تاسیسات الکترونیکی و مکانیکی مهیا می باشد.

سقف کاذب کناف را می توان بصورت انواع مختلف طرح های تزیینی از قبل طراحی شده ( سقف های کاذب دکوراتیو ) با نرم افزاهای سه بعدی اجرا و نصب نمود. در سقف های کاذب کناف امکان استفاده از نورمخفی نیز مهیا می باشد ( سقف کاذب دکوراتیو )

 

این سقف کاذب دارای ویژگیهایی مهمی به شرح که در ذیل آمده می باشد .:

1. سقف کاذب کناف سرعت اجرایی بسیار بالایی دارد و همچنین قابلیت پوشش سطوح وسیع سقف را در حداقل زمان ممکن برای نصب مهیا می نماید و نیازی به صرف زمان جهت خشک شدن گچ ندارد (روش سنتی)

2. انعطاف پذیری سقف کاذب کناف بسیار زیاد بوده و امکان ایجاد طرح های مختلف معماری در این نوع سقف کاذب مهیا می باشد.

3. وزن زیر سازی سقف کاذب کناف بسیار کم بوده و پانل های گچی آن نیز سبک می باشند.

4. امکان دسترسی آسان به تاسیسات مکانیکی و الکتریکی در پشت سقف کاذب در صورتی که از دریچه های بازدید و یا سقف مشبک استفاده شده باشد مهیا می باشد.

انواع سقف های کاذب کناف :

الف )  سقف کاذب کناف با سازه دو طرفه ( تیپ A )

سقف کاذب کناف با سازه ناودانی C شکل از سقف های کاذب با سرعت اجرایی بسیار بالا بوده و در موارد زیر استفاده می گردد :

1. برای پوشش سطح سقف بیش از پنجاه متر

2. برای دهانه های بیش تر از چهل متر

3. برای مواقعی که ارتفاع تاسیسات ( آویزهای سقف کاذب ) بیش از چهل و پنج سانتیمتر باشد .

در این نوع سقف کاذب می توان از یک یا بیش تر از یک لایه پانل روکش دار گچی استفاده نمود که این پانل ها از انواع معمولی ( RG ) ، دارای مقاومت در برابر رطوبت ( MR ) دارای مقاومت در برابر حریق ( FR ) و دارای قابلیت مقاومت در برابر حریق و رطوبت ( FM ) تشکیل شده اند.

این پانل ها برروی یک زیرسازی از پروفیل های ناودانی C شکل (سازه) که به سقف اصلی ساختمان متصل شده اند نصب می گردند.

سپس برای یکپارچه سازی محل درزهای بوجود آمده با بتونه و نوار درزگیر ، درزگیری می شود و در صورت لزوم می توان از 2 تا 5 میلیمتر پوشش گچ ساتن استفاده نمود تا سطح تمام شده پانل های گچی دارای پوششی مانند سطوح گچ کاری شده به صورت طبیعی باشد. (البته با وزنی به تناسب کمتر)

ب )  سقف کاذب کناف با سازه یک طرفه ( تیپ B )

سقف های کاذب کناف با سازه های یک طرفه از سقف هایی با سرعت اجرایی بسیار بالا بوده و در موارد زیر استفاده می گردند :

1. جهت پوشش سطح سقف کمتر از پنجاه متر

2. جهت دهانه هایی تا حداکثر چهار متر

3. زمانیکه یک سقف ارزان با سرعت اجرایی بالا مورد نظر باشد .

4. وقتی که ارتفاع تاسیسات (آویزهای سقف) کمتر از چهل و پنج سانتی متر باشد .

در این نوع سقف کاذب کناف می توان از یک یا بیش از یک لایه پانل روکش دار گچی استفاده نمود که این پانل ها از انواع پانل معمولی ( RG ) پانل دارای مقاومت در برابر رطوبت ( MR ) پانل دارای مقاومت در برابر حریق ( FR ) و پانل دارای مقاومت در برابر حریق و رطوبت ( FM ) تشکیل شده اند.

این پانل ها برروی یک زیرسازی از پروفیل های ناودانی C شکل که به سقف اصلی اسکلت ساختمان متصل شده اند نصب و اجرا می گردند.

بعد محل درزهای بین پانل های گچی با بتونه و نوار درزگیر ، درزگیری شده و در صورت نیاز می توان از 2 تا 5 میلیمتر پوشش بتونه از نوع ( مولتی کاور ) استفاده نمود تا سطح تمام شده این پانل ها دارای پوششی مانند سطوح گچ کاری شده طبیعی شوند.

ج )  سقف های کاذب مشبک سیستم کناف ( سیستم کلیک ) :

این نوع سقف های کاذب با قابلیت اجرایی سریع و آسان می باشند که دارای ویژگیهایی که در زیر آمده می باشند :

1. این نوع سقف کاذب سرعت اجرایی بسیار بالایی دارد

2. دسترسی به فضای تاسیسات پشت سقف کاذب مشبک به سادگی میسر می باشد

3. نگهداری و محافظت از این نوع سقف کاذب بسیار راحت می باشد

4. در صورتی که از پانل های روکش دار استفاده گردد نیازی به رنگ آمیزی ندارد

در این نوع سقف کاذب پانل های متعددی وجود دارند از جمله : پانل های سوراخ دار ( پانل آکوستیک ) و پانل ساده با پوشش و یا پانل ساده بدون پوشش می باشد.

در این نوع سقف کاذب سازه های سپری شکل با فاصله مرکز به مرکز شصت سانتی متر به وسیله آویزهایی نصب می گردند و فضاهای توخالی به ابعاد شصت در شصت سانتیمتر را بوجود می آورند که این فضاهای خالی این سازه ها با پانل های آکوستیک پر می گردد.