عکس های نمونه کار سقف کاذب کناف و نورمخفی کناف

جنس این سقف های کاذب از کناف می باشند که در این سقف های کناف از نورمخفی شلنگی استفاده می شود و طرح سقف کاذب را ابتدا روی زمین در می آورند و سپس رو سقف نصب می نمایند