سازه هاي زيرسازي سقف كاذب شامل : نبشي l25 پروفيل uh36 پروفيل f47 ميباشد كه هر كدام نقشه اساسي در تشكيل سقف كاذب دارند .

سازه سقف کاذب

شاسی ها در زیر سازی گچبرگ و کناف نقش اساسی دارند و شما در هنگام نصب، گچبرگ را به شاسی ها متصل مینماییدو ما ميخوايم هر كدام را بصورت جداگانه به شما توضيح بدهيم .

پروفيل نبشي l25: نبشي l25 درفصل مشترك بين ديوار و سقف كاذب و محل تراز سقف كاذب را مشخص ميكند كه با پيچ مخصوص Tn25. يا ميخ مخصوص نصب ميشود و هم از اين پروفيل جهت زيرسازي محل هاي شكست سقف كاذب استفاده ميشود. معمولا سطح تراز اين سازه با سازه اصلي f47 يك تراز ميباشد و گچبرگ كناف بصورت مستقيم روي نبشي ها پيچ ميشوند.


ابعاد استاندارد اين پروفيل ها به طول 4m. و عرض 25mm. و ارتفاع بال 25mm و به ضخامت 0.6mm. و در بسته هاي ٢٠شاخه اي و بنديل هاي ٤٨٠ شاخه اي بسته بندي ميشوند.

پروفيل uh35: سازه uh36. كه به عنوان سازه آويز هم نام دارد و براي ارتفاع آويز بيشتر از ١٥سانت از آن استفاده ميشود .اين قطعه كه c شكل ميباشد .كه از يكطرف به سقف اصلي ساختمان با قطعه اتصال سقفي (HT90) با ميخ مخصوص بتن يا آهن با تفنگ هيلتي به سقف نصب ميشود .واز طرف ديگر به سازه باربر c(f47) با قطعه رابط. (كليپس ) و با پيچ مخصوص اتصال سازه به سازه استفاده ميشود .و همچنين از اين پروفيل براي لبه هاي نورمخفي سقف كاذب هم استفاده ميشود .


ابعاد اين پروفيل به طول 4m. عرض36mm و ارتفاع بال 30mm و به ضخامت 0.55mm و در بسته هاي٢٠تايي و بنديل ٤٨٠شاخه اي بسته بندي ميشوند .

پروفيل f47:

معمولا از پروفیل اف 47 برای اتصال مستقیم گچبرگ استفاده میشود و معمولا گچبرگ به صورت مستقیم روی نبشیهای دیوار و اف چهل
هفت پیچ میشود.

پروفیل اف 47 عضو اصلی زیرسازی سقف های کاذب یكپارچه را تشكیل می دهد . این پروفیل هم به عنوان سازه باربر در قسمت
فوقانی سقف کاذب استفاده می شود و هم نقش زیرسازی برای نصب انواع پانل را دارد. بدلیل تولید اولیه ی پروفیل های
این پروفیل در صنعت ،( Knauf .co ) توسط شرکت کناف (Galvanized false ceiling profiles) گالوانیزه سقف کاذب
شناخته می شود . از این پروفیل در ( F47 knauf profile ) کناف f ساخت و ساز خشک کشور به نام پروفیل یا سازه 47
دیوارهای خشک نیز به عنوان پشت بند ، جهت نصب تجهیزات مربوط به تاسیسات الكتریكی و مكانیكی استفاده می شود ، طول
پروفیل اف معمولا 4 متر بوده و در بسته های 20 تایی و بندیل های 480 شاخه ایی بسته بندی می شوند