نمونه کار سقف کاذب کناف طرح دار

عکس هایی از نمونه کار سقف کاذب کناف می باشد ، طریقه اجرای این نوع طرح بدین صوریت می باشد که ابتدا طرح سقف کاذب کناف توسط نرم افزارهای طراحی ، طراحی شده و پس از تایید کارفرما به صورت اجرایی در می آید ، سقف کاذب کناف طرح دار یا دکوراتیو پس از اجرا همزمان با رنگ آمیزی سقف به رنگ آبی رنگ شده است و ال ای دی هایی به صورت نا منظم روی آن اجرا شده است.