عکس هایی از نمونه کار سقف کاذب کناف

عکس هایی از نمونه کار سقف کاذب کناف پس از رنگ آمیزی و اجرای نورمخفی می باشد در بیشتر عکس ها زمینه طرح ها آبی می باشند و نور مخفی سفید کار شده است و این ترکیب رنگ باعث می شود در قسمت هایی که نورمخفی وجود دارد رنگ سقف آبی کمرنگ به نظر برسد