نمونه کارهایی از سقف کاذب کناف ایران

سقف های کاذب کناف زیر از نوع سقف کاذب دکوراتیو می باشند در این نوع سقف کاذب ابتدا زیرسازی طرح سقف کناف روی سقف اصلی اجرا شده و سپس قطعات کناف ایران روی زمین بریده شده و سپس روی زیرسازی پیچ می شوند و بعد از اجرای سقف کاذب درزها و پیچ های کناف بتونه می شوند و بعد از بتونه کاری سقف کاذب کناف عمل رنگ آمیزی انجام می شود و پس از اتمام کار شلنگ های نور مخفی در سقف نصب می گردند.