تعیین وزن سقف کاذب کناف بر اساس نوع پوشش کاری

برای تعیین وزن سقف کاذب کناف از نمودار زیر استفاده می شود. ابتدا نوع پوشش سقف کاذب را در محور افقی در نظر گرفته سپس خظی را عمود بر محور مورب می کنیم محل تلاقی این دو خط یک نقطه روی محور عمودی به ما می دهد که با اتصال آن به محور عمودی وزن پانل و زیرسازی تعیین می شود.
به عنوان مثال وزن یک متر مربع سقف کاذب کناف با یک لایه پانل کناف به ضخامت 12.5 میلیمتر تقریبا برابر با 15 کیلوگرم بر متر مربع می باشد.
برای سایر پانل ها نیز می توان این ارقام را محاسبه نمود.

جهت آنالیز مصالح مورد نیاز سقف کاذب کناف ساده اینجا را کلیک نمایید.

جهت مشاهده لیست قیمت اجناس سقف کاذب کناف و متفرقه اینجا را کلیک نمایید.

weight

weight