عکس نمونه کار سقف کاذب کناف

پروژه سقف کاذب کناف واقع در شهرک فجر نیایش می باشد که پس از تایید طرح های سه بعدی سقف کاذب کناف توسط کارفرما به مرحله اجرایی درآمد

عکس هایی از مراحل اجرایی سقف کاذب کناف شامل زیرسازی سقف کاذب ، پانل گذاری سقف کاذب کناف و بتونه را در زیر مشاهده نمایید :

جهت مشاهده ادامه عکس های این پروژه کلیک نمایید