امروزه با توجه به كيفيت مصالح سقف كاذب و استاندارد نبودن مصالح سقف كاذب كناف شركت هاي با برندهاي مختلف و شبيه جنس اصلي ولي كيفيت پايين مصالح سقف كاذب شروع به توليد اين مصالح و قيمت كمتر نسبت مصالح سقف كاذب اصلي نموده اند .

تشخیص جنس اصلی کناف ایران از تقلبی
مصالح اصلي سقف كاذب كناف با برند كي پلاس(+k) در ايران توليد ميشود و همه استانداردهاي اروپاي از جمله شركت كناف آلمان وا دارا ميباشد و روي همه پروفيل هاي سقف كاذب كناف برند+k حك شده است و حتي روي گچ برگ هاي كناف ايران پشت صفحه گچي برند +k حك شده و همه نمايندگي ها ملزم به فروش تمام محصولات با همين برند و حك شده رو سازه ها رو دارا ميباشد. ولي با توجه به در خواست مشتري و بيشتر پيمانكارها از اين برند سو استفاده كرده و و براي پروژه در خواستي ميان پانل گچي كه روش برند +k حك شده ولي پروفيل ها متفرقه بدون برند +k تهيه ميكنن و هر موقعه كارفرما درخواست از پيمانكار كه جنس اصلي هست يا نه فقط همون گچ برگ كناف اصلي با برند +k را به پيمانكار نشان ميدهند ولي دريغ از اينكه كارفرما بدون توجه حك شده پروفيل +k پيمانكار يا مجري استفاده از پروفيل ها متفرقه انجام ميدهند با اين روش كلاهبرداري از كارفرما رو انجام ميدهند و با اين شرط كه محصولات مال خود كناف ايران و قيمت كمتر از جاهاي ديگر ميباشد .

تشخیص جنس اصلی کناف ایران از تقلبی

از كارفرمايان محترم خواهشمند است تحويل مصالح حتم به برند حك شده روي تمام پروفيل هاي سقف كاذب كناف برند +k توجه داشته باشند چون كل بار سقف كاذب كناف و پانل گچي را پروفيل ها بر عهده دارند . كه متاسفانه شركت ها مختلف با برندهاي مثل باتيس .سمنان شروع به توليد پروفيل با ورق ها ٤٠.٥٠.٥٥.٥٨ ميياشند و گچ برگ ها از نوع گچ ساختماني كه با برش پانل مشاهده خارج شدن گچ داخل پانل گچي ميباشيم و به دليل تراز نبودن پانل بعد نصب مشاهده ميكنيم سقف ناتراز و ناشاقولي و بعد يك سالي به دليل ضعيف بودن سازه مشاهده ميشود خرابي ها ناگوار از جمله فرو ريختن سقف و تبله كردن سقف ميباشد .

به همين دليل بعضي كاسب ها براي فروش بيشتر ميگن كناف ايران برند +k. فقط دارن بخاطر برند بودنشون قيمت بالا ميفروشن و با همين جنس متفرقه فرقي نداره و به همين دليل كارفرما قول حرف ها كاسب شده و متاسفانه هم باعث هدر رفتن پول سرمايه كارفرما خطرات فروريختن سقف را شامل ميشود .حتي دربعضي پيمانكار به كار فرما كه سازه ها متفرقه ورق ٦٠ ميباشد باز قول حرف هاشون ميخورن چون واقعا جنس هاي متفرقه توليد سازه ورق ٦٠را ندارن چون ورق ٦٠پروفيل ها سقف كاذب فقط شركت كناف ايران برند كي پلاس رو توليد ميكنه به همون خاطر براي راه تشخيص و مطمن پروفيل هاي سقف كاذب متفرقه از اصلي جنس اصلي برند حك شده كي پلاس +k بر روي پروفيل و گچ برگ ها كناف ايران ميباشد در غير اينصورت مصالح سقف كاذب شما از جنس متفرقه ميباشد و عواقب خطرناك و هد و رفتن وقت و سرمايه شما خواهد شد .براي اينكه قول حرف هاي فروشنده كه پروفيل ها سقف كاذب جنس متفرقه به اندازه جنس كي پلاس ضخامت دارن يك راه تشخيص استفاده از اندازه گير ضخامت گيوتن ميباشد كه كارفرما مطمن ميشود ضخامت واقعي پروفيل كناف ايران با برند حك شده +kرو پروفيل ها با پروفيل هاي متفرقه سقف كاذب كه ادعا ورق ٦٠ دارن واقعا فرق داره چون شركت متفرقه بخواهد.

ورق ٦٠توليد كند با جنس كناف ايران برند +k هيچ فرقي نخواهد داشت به همون خاطر بيشتر مجري ها براي اينكه قيمت اجرا و فروش نسبت به جاهاي ديگه پايين دهد و كارفرما بدون اطلاع از برند +k يا استفاده از پروفيل ها متفرقه بدون برند هك شده و فقط تنها استفاده از گچ برگ +k و سر پروژه با رويت كردن فقط رو گچ برگ و بدون توجه به پروفيل هاي سقف كاذب كه متفرقه استفاده شده قيمت پايين مجري و كارفرما به دنبال قيمت پايين نسبت به مجري شركت هاي اصلي كناف ايران +k شاهده عوارض جبران ناپذيري خواهد شد پس همه كارفرمايان محترم حتما به دنبال كيفيت مصالح و برند حك شده +k روي پروفيل ها و گچ برگ ها كناف ايران از اصالت كالا مطلع شوند و وفقط به گچ برگ كناف ايران متكي نباشند چون پروفيل ها بار اصلي سقف كاذب كناف رو تحمل ميكنند پس حتما روي پروفيل ها برند +k حك شده توجه بفرمايند