با توجه به شرايط صنعتي و مدرن در دكوراسيون سقف كناف در زيبايي و سبك سازي و حذف بار مرده در ساختمان حائزه اهميت بوده بصورتي كه در بازسازي و نوسازي ساختمان ها با توجه به كاربري اداري و مسكوني سقف كاذب كناف جايگزين رابيتس كاري شده است.

سقف هاي رابيتس به دليل سنگيني و اشغال فضا بصورتي كه براي انجام رابيتس نياز به جوشكاري و گچ كاري هست و ارتفاع سقف براي انجام نورمخفي در رابيتس كاري بيش از ٣٠سانتي متر ميباشد كه اين خودش يكي از معايب زيباي در دكوراسيون ميباشد. به همين علت اكثرا در بازسازي سقف رابيتس حذف ميشود و براي انجام نورپردازي از سقف كناف استفاده ميشود بصورتي كه براي انجام نورمخفي با سقف كناف نياز به ارتفاع براي سقف ساده ٥سانتي متر و براي دوربكس نورمخفي ارتفاع حداكثر ١٣سانت مورد نياز ميباشد .

و در سقف هاي كناف نيازي به جوشكاري و ميلگرد و گچ كاري نيست بصورتي كه سقف هاي كناف با استفاده از پروفيل هاي سرد نورد شده به سقف اصلي با استفاده از ميخ و پيچ هاي مخصوص انجام ميشود.

و بجاي گچ كاري از صفحات گچ پيش ساخته به ابعاد ١٢٠*٢٥٠ و با توجه به شرايط منطقه هاي معمولي و خشك از پانل هاي rg معمولي. و براي مناطق رطوبتي از صفحات گچي mr استفاده ميشود .در واحد هاي مسكوني واداري نورپردازي در دكوراسيون خيلي حائزه اهميت ميباشد.

در سقف هاي كناف نيازي به جاگذاري فرم هالوژن يانور خطي در حين عمليات سقف نيازي نميباشد.بصورتي كه ميتوان بعد انجام عمليات سقف مرحله اخر طبق طراحي نورپردازي گردبر هالوژن و برش خط هاي لاين نوري رو انجام داد .لاين هاي نوري كه نورپردازي جديد سقف كناف ميباشد و زيبايي خاصي در دكوراسيون دارد.

با استفاده از برش هاي كه با اره روي صفحات گچي كناف انجام ميشود و فرم هاي با ضخامت ١سانت انداز ضخامت صفحات گچي رو سازه هاي كناف بصورت پيچ خودكار كناف نصب ميشود و در مرحله اخر داخل فرم هاي لاين نوري از smd ١٢ولت استفاده ميشود و ديفوزر روش نصب ميشود .كه اجراي لاين نوري در سقف رابيتس غير قابل اجرا ميباشد.به همين علت سقف هاي كناف با توجه به انعطاف پذيري و سبكي ميتوان در هر طرح و اشكال هندسي مورد استفاده قرار ميگرد ولي قبل از انجام دادن سقف كناف شناختي از خود مصالح كناف داشت چون الان در بازار سقف كاذب مشابه سقف كناف توليد ميشود كه از لحاظ ظاهري شبيه هم هستن ولي از لحاظ فني ضعيف تر ميباشد .براي تشخيص بهتر مصالح كناف ايران كه با برند( +k) روي تمامي سازه ها حك شده و حتي پشت گچ برگ ها اين برند حك شده است.

ولي روي سازه متفرقه و مشابه هيچ برندي نيست و با اسم هاي جي برد و باتيس و يزد با كيفيت پايين تر از كناف توليد ميشود و بعضي كارفرما به دليل اطلاع نداشتن از اين نوع سقف ها بعد مدتي از اجراي سقف كناف از جنس مشابه متفرقه ترك هاي روي سقف ظاهر ميشود .و به همين علت شناخت مصالح كناف ايران با برند (+k ) و حك رو سازه ها دقت شود تا عواقب بدي شامل حال كارفرما نباشد.