نمونه کار سقف کاذب کناف

عکس هایی از نمونه کارهای  سقف کاذب کناف که در فروشگاه های داخلی پاساژی واقع در گمرک طراحی و اجرا شده است که پس از تایید طرح های سقف کاذب کناف توسط کارفرما به مرحله اجرایی درآمده است ، پس زمینه برخی سقف کاذب های داخل پاساژ آبی بوده است و برخی دیگر از سقف های کاذب صورتی می باشد ، با تکمیل شدن سقف های کاذب دیگر فروشگاه های داخل این پاساژ نمونه کارهای جدیدتری داخل سایت ما گذاشته خواهد شد.