دسته: دکوراسیون

المانهایی جهت دکوراسیون داخلی و سقف کاذب

سقف کاذب

المانهای سبک: برای پرندگان به عنوان زمان زیادی دوستداران برنامه تلویزیونی پورتلندیا می دانند پرندگان ممکن است درونمایه کاملی برای دکور خانه باشند. شکل بدنه به علاوه بالها آنقدر ساده است که سایه نمای...

بیشتر بدانید

خانه های کوچک

خانه کوچک

با توجه به رشد روز افزون جمعیت بیشتر خانه های ویلایی به شکل خانه های آپارتمانی نقلی و کوچک تبدیل شده که دارای فضای بسیار کمتری نسبت به خانه های ویلایی می باشد ....

بیشتر بدانید