دسته: دکوراسیون

روحیه ماجراجویی بچه ها را با اتاق خوابی طراحی شده با دشت و صحرا برانگیزید

ما نمی توانیم بچه ها را کنترل کنیم، اما می توانیم بر روی سرگرمیها و علایقی که دارند تأثیرگذار باشیم. اگر شما دوستدار طبیعت هستید و تمایل دارید کودکانتان در این لذتی که از...

بیشتر بدانید

المانهایی جهت دکوراسیون داخلی و سقف کاذب

سقف کاذب

المانهای سبک: برای پرندگان به عنوان زمان زیادی دوستداران برنامه تلویزیونی پورتلندیا می دانند پرندگان ممکن است درونمایه کاملی برای دکور خانه باشند. شکل بدنه به علاوه بالها آنقدر ساده است که سایه نمای...

بیشتر بدانید

خانه های کوچک

خانه کوچک

با توجه به رشد روز افزون جمعیت بیشتر خانه های ویلایی به شکل خانه های آپارتمانی نقلی و کوچک تبدیل شده که دارای فضای بسیار کمتری نسبت به خانه های ویلایی می باشد ....

بیشتر بدانید