گالری عکس نمونه کارها سقف کاذب کناف ایران

در سقف کاذب موج دار ش، لنگی نورمخفی نارنجی کار شده است و در زیر آن هالوژن سقف کاذب کار گذاشته شده است ، موج های سقف کاذب ابتدا روی زمین پیاده شده و سپس کناف را روی سقف مهار می کنند.

در عکس های دیگر کناف رنگ شده را مشاهده می نمایید.