آنالیز مصالح مورد نیاز سقف کاذب کناف ساده بر اساس فرمول کناف ایران

لطفا کمی صبر نمایید تا فرم زیر ظاهر گردد سپس متراژ را بر حسب متر مربع وارد کرده و بعد فاصله سقف اصلی از سقف کاذب کناف را وارد نمایید سپس کلید  ENTER روی صفحه کلید را فشار دهید.

جهت مشاهده لیست قیمت محصولات سقف کاذب کناف اینجا را کلیک نمایید.

جهت مشاهده آنالیز سقف کاذب مشبک اینجا را کلیک نمایید.