نمونه کار سقف کاذب کناف

عکس هایی از نمونه کار سقف کاذب کناف می باشد که در سقف کاذب باکس از شلنگی نور مخفی (ریسه رنگی) استفاده شده است ، ابتدا نقشه محیط تهیه شده ، سپس طرح سقف کاذب کناف را با نرم افزار اتوکد طراحی نموده و پس از تایید اولیه در صورت درخواست مشتری سقف کاذب را به صورت سه بعدی ترسیم می شود و پس از تایید نهایی به صورت اجرایی در می آید.