دسته: سقف کاذب

سقف کاذب کناف اتاق مستر master (والدین)

  • ceiling-1-1
  • ceiling-5
    سقف کاذب کناف اتاق خواب
  • ceiling-5-2
  • ceiling-2
  • ceiling-5-3
  • ceiling-1-2

اتاق والدین باید مناسب مسایل زناشویی طراحی گردد.داشتن دوش مجزا-قرار گرفتن در نقطه که درب باز میشه تخت دیده نشود -و حتی طراحی سقفی که بشه باکاغذ و رو تختی ست کرده در اینجا...

بیشتر بدانید